Jang Geun Suk Han Fun 1

Jang Geun Suk (Beethoven's Virus, You're Beautiful) appears in a new photo spread for the Japanese magazine Han Fun. Check it out!
Jang Geun Suk Han Fun 6 Jang Geun Suk Han Fun 2
Jang Geun Suk Han Fun 3 Jang Geun Suk Han Fun 4
Jang Geun Suk Han Fun 5 Jang Geun Suk Han Fun 7
Catch Jang Geun Suk on DramaFever! Source: en.korea.com